Koi for Sale

4003

4003 Image

Ref: 4003
Type: Ogata Koi Farm
Breeder: Gin Chagoi
Age: 5
Size: 86 cm
Video: https://youtu.be/1YPMaBpHSq4

4003

4003 Image

Ref: 4003
Type: Ogata Koi Farm
Breeder: Gin Chagoi
Age: 5
Size: 86 cm
Video: https://youtu.be/1YPMaBpHSq4