Koi for Sale

4002

4002 Image

Ref: 4002
Type: Benigoi
Breeder: Sakai Hiroshima
Age: 3
Size: 72cm
Video: https://youtu.be/3tXdpUshkps
Certificate:

4002

4002 Image

Ref: 4002
Type: Benigoi
Breeder: Sakai Hiroshima
Age: 3
Size: 72cm
Video: https://youtu.be/3tXdpUshkps
Certificate: